Khu Tái định cư Hiện

Dự án cao tốc qua Quảng Bình: Cơ bản bàn giao đủ 70% diện tích mặt bằng các gói thầu xây lắp
Theo báo cáo số 3405 /BC-SGTVT của Sở giao thông vận tải, Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình tính đến ngày 21/11, các UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã cơ bản bàn giao 70% diện tích mặt bằng các gói thầu xây lắp.