Dự án cao tốc qua Quảng Bình: Cơ bản bàn giao đủ 70% diện tích mặt bằng các gói thầu xây lắp

Minh Tâm|02/12/2022 17:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo báo cáo số 3405 /BC-SGTVT của Sở giao thông vận tải, Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình tính đến ngày 21/11, các UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã cơ bản bàn giao 70% diện tích mặt bằng các gói thầu xây lắp.

Cụ thể, công tác GPMB (giải phóng mặt bằng) trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành công tác trích đo hiện trường, đạt 100% (126,79km/126,79km). Hội đồng GPMB đã kiểm đếm tài sản trên đất đạt kết quả 99,44 (126,47km/126,79km). Phương án bồi thường, hỗ trợ đã cơ bản bàn giao đủ 70% diện tích mặt bằng các gói thầu xây lắp.

Nguồn vốn bố trí cho công tác GPMB, tỉnh Quảng Bình cần khoảng 4.475,504 tỷ đồng, trong đó huyện Quảng Trạch cần khoảng 735 tỷ đồng; thị xã Ba Đồn cần khoảng 565,159 tỷ đồng; huyện Bố Trạch cần khoảng 1.355,323 tỷ đồng; thành phố Đồng Hới cần khoảng 176 tỷ đồng; huyện Quảng Ninh cần khoảng 690,15 tỷ đồng; huyện Lệ Thủy cần khoảng 783,116 tỷ đồng; Đất Quốc phòng (bao gồm tài sản) khoảng 170,872 tỷ đồng. Đến nay, các Ban QLDA đã chuyển cho địa phương 828 tỷ.

W_du-an-cao-toc-qua-quang-binh-1.jpg
Dự án cao tốc qua Quảng Bình cơ bản bàn giao đủ 70% diện tích mặt bằng các gói thầu xây lắp

Về phương án tái định cư, khu nghĩa trang, UBND các huyện, thị xã, thành phố đang lập quy hoạch các khu tái định cư và khu nghĩa trang.

Theo đó, Khu Tái định cư Hiện có khoảng 3.082 hộ gia đình bị ảnh hưởng; trong đó, có 662 hộ dân thuộc diện tái định cư tại 22 xã, dự kiến bố trí 29 khu tái định cư với diện tích 82,98ha.

Khu nghĩa trang Hiện có khoảng 3.605 ngôi mộ bị ảnh hưởng; theo đó, UBND các huyện, thành phố, thị xã đã xác định bố trí 17 khu nghĩa trang với diện tích là 104,56ha cho 3.382 ngôi mộ tại 15 xã (Riêng 57 ngôi tại thị xã Ba Đồn và 166 ngôi tại huyện Bố Trạch đang được UBND huyện xác định di dời vào các khu nghĩa trang hiện có).

Các công trình xây dựng, cơi nới trong phạm vi dự án, hiện nay còn 27 hộ gia đình (huyện Quảng Trạch 20 hộ và huyện Lệ Thủy 07 hộ) có công trình xây dựng, cơi nới trên tuyến. Thời gian qua không phát sinh thêm các hộ xây dựng cơi nới.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác trích đo, kiểm đếm, đến nay Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình vẫn còn một số khó khăn vướng mắc nhất định.

Cụ thể : Tại huyện Quảng Trạch, các hộ dân tại các xã Quảng Thạch, Quảng Tiến, Quảng Châu, Quảng Hợp (không còn xã miền núi) kiến nghị giá bồi thường thấp, đề nghị bồi thường, hỗ trợ giá đất nông nghiệp bằng giá đất xã đồng bằng. Một số hộ dân không nằm trong phạm vi dự án đề nghị được kiểm kê bồi thường để di dời.

Tại thị xã Ba Đồn, Đề nghị Ban Quản lý dự án 6 chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế công trình cung cấp mốc lộ giới công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn các xã có công trình như xã Quảng Hải, Quảng Tân và Quảng Sơn để địa phương có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

Tại huyện Bố Trạch, Đề nghị UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường sớm cho chủ trương về xử lý thu hồi đất thực hiện các khu tái định cư tại các vị trí chưa phù hợp với Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2022 nhưng đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Tham mưu hướng dẫn về việc quản lý, sử dụng đối với phần đất ở còn lại không thu hồi mà nằm trong phạm vi hành lang an toàn đường cao tốc. Xem xét làm đường gom hoặc tái định cư hộ gia đình là ông Trần Văn Tình tại vị trí Km628+823,90 thuộc xã Phú Định

Tại Tp. Đồng Hới, chính sách hỗ trợ diện tích đất vườn tại các địa phương từ 1000 m trở xuống đã có quy định bồi thường, hỗ trợ, tuy nhiên đối với diện tích đất vườn trên 1000 m chưa được quy định về chính sách hỗ trợ.

Hội đồng GPMB tp. Đồng Hới và Công ty TNHH MTV LCN Long Đại chưa thống nhất về xác định cây trồng chính đối với cây thông và cây keo trồng xen kẽ nhau làm căn cứ để bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Việc bồi thường tài sản của các hộ dân tạo lập (chủ yếu là cây keo, cao su với diện tích từ 125 m2 đến 21.000 m2, trên đất của các Công ty TNHH MTV LCN Long Đại đã được Công ty xác nhận là tài sản do các hộ tạo lập nhưng không có hợp đồng giao khoán, không có các văn bản đồng ý của Công ty nhưng cũng không bị lập biên bản.

Huyện Quảng Ninh kính đề nghị Ban QLDA 6 phối hợp với Hội đồng GPMB huyện, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra và xem xét cho chủ trương để giải quyết kiến nghị của hộ ông Nguyễn Hữu Long ở thôn Xuân Dục 1, xã Xuân Ninh (có nhà ở cách chân công trình dưới 3m).

Huyện Lệ Thủy, Đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hỗ trợ UBND huyện trong việc xác định loại đất tại 200 m tại xã Phú Thủy là loại đất rừng sản xuất hay đất trồng cây lâu năm khác. Đề nghị Chủ đầu tư Dự án (BQL đường Hồ Chí Minh) xác định phạm vi hành lang và phối hợp với HĐGPMB kiểm tra phạm vi để xác định tài sản và đất có thu hồi hay không. - Đề nghị BCĐ cho ý kiến việc áp dụng diện tích tái định cư theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND với diện tích tối đa là đất ở 250 m và đất vườn (nếu có thu hồi là 300 m, tuy nhiên tại Khung chinh sách có nêu diện tích khi thực hiện tái định cư là 100-300 m, làm cơ sở để hội đồng GPMB huyện thực hiện phương án tái định cư.

Qua tiếp thu ý kiến, kiến nghị từ các UBND huyện, thị xã, thành phố, Sở Giao thông vận tải đề nghị với các Ban Quản lý dự án – Bộ Giao thông vận tải đề nghị thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế và trình cấp có thẩm quyền quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, làm cơ sở bàn giao mặt bằng theo tiến độ của Chính phủ giao. Đề nghị Ban QLDA 6 xem xét các ý kiến, kiến nghị của các UBND huyện, thị xã, thành phố để kịp thời thực hiện các công việc tiếp theo.

Yêu cầu các UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tiến hành chi trả tiền cho người dân bị ảnh hưởng; đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng các gói thầu xây lắp. Khẩn trương lập, trình phê duyệt hồ sơ thiết kế di dời, hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật. Hoàn thành việc lập điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030 đúng tiến độ; lập quy hoạch chi tiết xây dựng, lập dự án các khu tái định cư, khu nghĩa địa để triển khai xây dựng bố trí tái định cư, di dời mồ mã cho người dân đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án. Thống kê chi tiết các hộ dân có nhà ở cách mốc giải phóng mặt bằng từ 2-3m, chiều cao đắp của đường cao tốc từ 3-5m gửi các Ban Quản lý dự án – Bộ Giao thông vận tải để triển khai xác định mức độ ảnh hưởng đối với các hộ dân này, làm cơ sở lập các thủ tục đề nghị bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Rà soát số liệu báo cáo đối với diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng đối với các loại rừng gửi Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Có văn bản báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường các vướng mắc trong qua trình thực hiện công tác GPMB để được hướng dẫn giải quyết.

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất cấp huyện kịp thời. Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh về giá đất nông nghiệp phù hợp. Hướng dẫn UBND Tp. Đồng Hới và UBND huyện Lệ Thủy giải quyết các vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng được nêu trên, báo cáo UBND tỉnh nếu vượt thẩm quyền.

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế và chuyển mục đích sử dụng rừng đối với 117,26 ha rừng ngoài quy hoạch chưa được quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng. Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đối với phần diện tích đã được thông qua quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng tại

Được biết, Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình bao gồm 03 dự án thành phần với tổng chiều dài 126,79 km, tổng mức đầu tư khoảng 24.282,71 tỷ đồng, gồm : Đoạn Vũng Áng - Bùng có chiều dài 55,34km (qua tỉnh Quảng Bình dài khoảng 43,8 km) với tổng mức đầu tư 9,931,38 tỷ đồng. Đoạn Bùng - Vạn Ninh có chiều dài khoảng 49,99km có tổng mức đầu tư 9.361,15 tỷ đồng và Đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ có chiều dài 65,5km (qua địa phận tỉnh Quảng Bình khoảng 32,95 km) với tổng mức đầu tư 4.990,18 tỷ đồng. Trên địa bàn tỉnh có 08 nút giao.

Tổng diện tích chiếm dụng của các dự án thành phần khoảng 1.155,7ha. Diện tích rừng trên địa bàn tỉnh cần chuyển mục đích sử dụng là 620,36ha. Diện tích đất quốc phòng bị ảnh hưởng 119,211ha.

Nhu cầu về vật liệu xây dựng thông thường và khối lượng đổ thải gồm Đất đắp khoảng 8,7 triệu m3; Cát các loại khoảng 0,91 triệu m3; Đá xây dựng khoảng 3,29 triệu m3; Khối lượng đổ thải 9,7 triệu m3.

Có khoảng 3.082 hộ gia đình và 3.605 ngôi mộ bị ảnh hưởng; 662 hộ thuộc diện tái định cư và 3.382 ngôi mộ phải di dời đến vị trí mới. Các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng: Hệ thống đường dây 500kV có 15 vị trí; đường dây 220kV có 16 vị trí; đường dây 110kV có 20 vị trí giao chéo với tuyến cao tốc và nhiều hệ thống đường dây diện trung thế, hạ thế; hệ thống viễn thông đang được cập nhật.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự án cao tốc qua Quảng Bình: Cơ bản bàn giao đủ 70% diện tích mặt bằng các gói thầu xây lắp