tỉnh Quảng Bình

Tỉnh Quảng Bình tăng cường phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa bão
Là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề từ các đợt thiên tai, UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa bão năm 2023.