tỉnh Quảng Bình

Trong năm 2023, Quảng Bình nhận hơn 82 tỷ đồng từ bán tín chỉ carbon
Nguồn thu từ tín chỉ carbon năm 2023 của tỉnh Quảng Bình là 82,4 tỷ đồng; là địa phương có nguồn thu cao thứ 2 trong 6 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ.