Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo làm rõ vụ việc sau phản ánh của Môi trường và Cuộc sống

Minh Tâm|11/08/2023 20:39
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ngày 18/7/2023, UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn số 2976/VPUBND-KT, nêu rõ chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh yêu cầu UBND huyện Quảng Ninh xem xét chỉ đạo, xử lý vấn đề Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống thông tin.

Vừa qua, Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống có bài viết “Quảng Bình: Cả xóm kêu trời vì mương thoát nước bị lấn chiếm gây ngập úng”, thông tin về tình trạng lấn chiếm, san lấp mương thủy lợi dẫn đến ngập úng hoa màu của người dân khi mưa xuống.

ubnd-tinh-chi-dao.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Quản Bình nhanh chóng chỉ đạo làm rõ vụ việc sau bài báo của Môi trường và Cuộc sống phản ánh.

Sau khi bài viết đăng tải, đại diện người dân xóm 5 thôn Hiển Vinh và xóm 7 thôn Hiển Lộc đã điện thoại gửi lời cảm ơn đến tòa soạn và phóng viên, mong muốn chính quyền sớm vào cuộc, nhanh chóng có phương án giúp dân thoát nước mùa mưa lũ.

Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân thông qua bài báo, ngày 18/07/2023, Văn phòng UBND tỉnh có văn bản số 2976 /VPUBND-KT, nêu rõ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng: “Giao UBND huyện Quảng Ninh kiểm tra cụ thể, xem xét chỉ đạo, xử lý vấn đề Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống phản ánh theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh”.

Trên cơ sở thực hiện chỉ đạo từ Văn phòng UBND tỉnh, ngày 08/8/2023, UBND huyện Quảng Ninh có báo cáo số 229 /BC-UBND về việc Kiểm tra, xử lý thông tin Môi trường và Cuộc sống phản ánh “Cả xóm kêu trời vì mương thoát nước bị lấn chiếm gây ngập úng”.

Báo cáo nêu rõ: Nội dung phản ánh trong bài viết “Cả xóm kêu trời vì mương thoát nước bị lấn chiếm gây ngập úng” đăng tải ngày 08/7/2023 trên Tạp chí Môi trường và Cuộc sống là có thật.

3...jpg

Hộ ông Nguyễn Văn Như, đã có hành vi dùng đất, cát lấp và lấn chiếm phần mương đất thuỷ lợi để tập kết máy móc, vật liệu, gây úng hoa màu người dân.

Sau khi Môi trường và Cuộc sống phản ánh, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Duy Ninh, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng kiểm tra hiện trạng, xử lý tạm thời bằng việc khơi thông dòng chảy để thoát nước cho khu vực thượng lưu. Hiện tại trên mương đã thoát hết nước, không còn ngập úng.

Ngày 19/7/2023 HĐND huyện Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐND phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương bổ sung thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, tại mục 5 phụ lục II đã bố trí 262 triệu đồng để xây dựng Rãnh thoát nước xóm 5 thôn Hiển Vinh và xóm 7 thôn Hiển Lộc.

Ngày 02/08/2023, UBND xã Duy Ninh đã có Tờ trình số 03/TTr-BQLXD gửi Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Quảng Ninh về việc thẩm định và phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình Rãnh thoát nước xóm 5 thôn Hiển Vinh và xóm 7 thôn Hiển Lộc. Loại Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp IV, do BQL Xây dựng Nông thôn mới xã Duy Ninh làm chủ đầu tư. Giá trị dự toán xây dựng công trình là 262 triệu đồng, nguồn vốn đầu tư từ vốn Mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. Công trình, sẽ triển khai xây dựng trong thời gian sớm nhất.

Với động thái vào cuộc tích cực, quyết liệt từ chính quyền các cấp, người dân nơi đây mong muốn công trình sẽ thực hiện trước mùa mưa để chấm dứt cảnh ngập lụt, nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo làm rõ vụ việc sau phản ánh của Môi trường và Cuộc sống