dự án cao tốc

Hà Giang: Khởi công dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang
Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) có tổng chiều dài 105 km với tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng, trong đó đoạn qua Hà Giang có chiều dài khoảng 27 km. Đây là dự án cao tốc đầu tiên của tỉnh Hà Giang.