Quảng Bình sẵn sàng cho công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc

Minh Tâm|05/03/2022 09:48
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 04/3/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 290/UBND-KT thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, UBND tỉnh giao các huyện có đường cao tốc đi qua gồm Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy triển khai một số công việc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xác định bãi đỗ chất thải rắn xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị Dự án. Phối hợp với các Ban Quản lý Dự án của Bộ Giao thông Vận tải (Ban QLDA) tổ chức bàn giao, tiếp nhận hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng tại địa phương theo từng giai đoạn, cơ bản hoàn thành trước ngày 30/6/2022.

Rà soát, hoàn thành kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định; trên cơ sở hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng, chỉ đạo các đơn vị, địa phương xác định sơ bộ nhu cầu tái định cư, rà soát quỹ đất, quỹ nhà tái định cư để xác định địa điểm, hình thức tái định cư, tổ chức lập dự án xây dựng khu tái định cư, triển khai thực hiện việc giải phóng mặt bằng khu tái định cư theo đúng tiến độ Dự án.
Phối hợp Ban QLDA, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng xác định vị trí, diện tích bãi đỗ chất thải rắn xây dựng đáp ứng nhu cầu của Dự án, thực hiện công việc liên quan như đánh giá tác động môi trường, giải phóng mặt bằng bãi đỗ chất thải rắn xây dựng đảm bảo tiến độ thi công.

Nút giao dự án cao tốc Cam Hiếu – La Sơn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị chuẩn bị hoàn thiện

Yêu cầu các Sở Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng và ban, ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp, tham gia thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện Dự án đối với những nội dung liên quan thuộc chức năng quản lý Nhà nước của cơ quan, đơn vị mình. Ban QLDA – Bộ Giao thông vận tải chủ động, làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan để giải quyết những nội dung liên quan của Dự án.

Bên cạnh đó, yêu cầu huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy giao nhiệm vụ cho Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất trực thuộc hoặc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 10/3/2022 để tiếp nhận Hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng, triển khai công việc liên quan; tổ chức thực hiện đồng thời một số công việc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đảm bảo bàn giao 70% diện tích mặt bằng của gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 20/11/2022 và bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong quý II/2023. Phối hợp với Sở Xây dựng xác định bãi đỗ chất thải rắn xây dựng theo quy định.

Chỉ đạo UBND cấp xã nơi có Dự án đi qua thực hiện trách nhiệm của các địa phương về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định; giải quyết khiếu nại, tố cáo về bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án theo thẩm quyền; tổng hợp báo cáo tiến độ, tình hình, kết quả thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện Dự án tại địa phương, gửi Sở Giao thông vận tải để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Minh Tâm

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình sẵn sàng cho công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc