tỉnh Quảng Trị

Quảng Trị đề xuất hỗ trợ hơn 1.200 tỷ đồng để khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất hỗ trợ 1.214 tỷ đồng đầu tư 62,5 km kè chống sạt lở bờ sông, bờ biển tại các khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm.