tỉnh Quảng Trị

6 tháng đầu năm, tỉnh Quảng Trị xử phạt hơn 900 triệu đồng trong lĩnh vực TN&MT
Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý TN&MT 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.