Quảng Trị: Quản lý chất thải rắn và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

Hoàng Minh|06/10/2022 15:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo về quản lý chất thải rắn và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn phù hợp với tỉnh Quảng Trị.

Tỉnh Quảng Trị có tỉ lệ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị năm 2021 đạt 95,5%; khu vực nông thôn đạt 62%. Chất thải rắn sinh hoạt phần lớn chưa được phân loại (đặc biệt là ở khu vực đô thị) và các khu xử lý ở các địa phương đều quá tải hoặc gần như quá tải nên nguy cơ ô nhiễm môi trường là rất lớn…

Để đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 530/KH ngày 11/2/2019 về thực hiện chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Từ đó, đưa ra mục tiêu đến năm 2025 có 85% đô thị còn lại có công trình tái chế chất thải rắn phù hợp với việc phân loại tại hộ gia đình…

a2-1-.jpg
Mô hình thu gom rác thải nhựa tại các bờ biển ở Quảng Trị

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh, hiện nay một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã được ban hành, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách và công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Nghị định số 45/2022/NĐ - CP, ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã quy định việc tổ chức công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt phải được thực hiện chậm nhất là ngày 31/12/2024.

Để chuẩn bị cho việc áp dụng quy định và chế tài từ năm 2025 trở đi, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng, triển khai các giải pháp và có lộ trình phù hợp, đặc biệt là phải xây dựng các văn bản quy định liên quan đến chất thải rắn sinh hoạt để cụ thể hóa Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; phải có quy trình, hướng dẫn cụ thể và phải tổ chức tuyên truyền, vận động trước khi áp dụng quy định theo Nghị định số 45/2022/NĐ - CP của Chính phủ.

Với mong muốn xây dựng được phương án quản lý chất thải rắn sinh hoạt và lộ trình phân loại chất thải rắn phù hợp với địa bàn tỉnh; hoàn thiện các văn bản, quy định của tỉnh về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, các đại biểu tham dự hội thảo cần chia sẻ các mô hình thực hiện hiệu quả trong và ngoài tỉnh, cũng như đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi cho công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt của tỉnh, nhất là ý kiến của các đơn vị trực tiếp tham gia vào quy trình thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Bài liên quan
  • Quảng Trị: Rà phá được hơn 25.000 ha đất bị ô nhiễm bom mìn
    Là địa phương có tỷ lệ ô nhiễm bom mìn cao nhất cả nước với 82% trên tổng diện tích đất. Bom mìn còn sót lại sau chiến tranh ở Quảng Trị đã khiến hơn 3.430 người chết, 5.100 người bị thương. Từ năm 1995, tỉnh bắt đầu triển khai hợp tác quốc tế giải quyết bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Quản lý chất thải rắn và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn