khu vực nhiệt đới

Phát triển thủy điện nhỏ tại Việt Nam (Bài 1): Hiệu quả chưa xứng với tiềm năng khai thác
Moitruong.net.vn – Việt Nam nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa nên lượng mưa bình quân năm khá cao rất thuận lợi để phát triển thủy điện lớn, vừa và nhỏ. Tuy nhiên, sau một thời gian hơn 824 dự án thủy điện nhỏ xin cấp phép thì đến hơn một nửa số dự án buộc phải dừng lại.