khuyến cáo

Hà Nội yêu cầu chủ động phòng ngừa cháy nổ trong mùa nắng nóng
Nhằm đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong mùa nắng nóng, đối với loại hình nhà ở, nhà ở kết hợp kinh doanh, UBND Thành phố Hà Nội đưa ra khuyến cáo với 8 nội dung trọng tâm.