kịch bản

EVN đưa ra các kịch bản cho cấp điện năm 2024
Trước những biến động của thị trường năng lượng và hình thái thời tiết bất ổn, EVN đã lên các phương án cấp điện trong năm 2024.