kiểm tra

Trong 1 tháng tổng rà soát kiểm tra, Hà Nội xử phạt 2.781 trường hợp vi phạm phòng cháy, chữa cháy
Sau 1 tháng triển khai tổng rà soát, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, toàn thành phố Hà Nội đã kiểm tra 72.915 cơ sở (đạt 54,25% chỉ tiêu toàn đợt); xử lý vi phạm 2.781 trường hợp, với tổng số tiền phạt hơn 30 tỷ đồng.