kinh tế tăng tốc

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam dự báo đạt 5,5% năm 2022
Moitruong.net.vn – Kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc trong năm 2022, với GDP dự báo tăng 5,5%, theo báo cáo Điểm lại Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam của Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố.