kỳ họp thứ 8

[Infographic] 6 khoản trợ cấp BHXH tăng từ 01/7/2020
Moitruong.net.vn – Với sự điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng áp dụng từ 01/7/2020, các chế độ, trợ cấp BHXH cũng sẽ được tăng lên.