Lạm phát xanh

Lạm phát xanh (Bài 1): Những thực trạng hiện hữu
Năng lượng "sạch" có sạch như ta nghĩ? Khi nhân loại đang nhanh chóng tìm kiếm nguồn năng lượng này, yếu tố lạm phát sẽ kéo theo nhiều vấn đề.