Làng nghề Mẫn Xá

Triển khai Tổ giám sát bảo vệ môi trường tại làng nghề Mẫn Xá, Bắc Ninh
Bộ TN&MT phối hợp với tỉnh Bắc Ninh công bố thành lập Tổ giám sát và kế hoạch giám sát về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở và chủ đầu tư hạ tầng tại Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá – Văn Môn, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.