làng nghề

Bắc Ninh: Quyết tâm di dời 228 hộ sản xuất, kinh doanh giấy ra khỏi khu dân cư trước ngày 31/12/2024
228 hộ sản xuất, kinh doanh giấy ở phường Phong Khê sẽ phải di dời, dừng hoạt động trước ngày 31/12/2024 vì sử dụng đất sai mục đích và xây dựng trong khu dân cư. 5 năm sau, những cơ sở còn lại đang hoạt động ở 2 cụm công nghiệp Phong Khê I và Phong Khê II cũng phải di dời (trước ngày 31/12/2029).