lễ cũng Ông Công Ông Táo

Năm 2024, cúng ông Công ông Táo ngày nào, giờ nào đẹp?
Cúng ông Công ông Táo là phong tục truyền thống của người Việt. Hàng năm, vào ngày 23 tháng Chạp,mỗi gia đình đều chuẩn bị mâm cỗ cúng tiễn ông Công ông Táo về trời.