liên hợp quốc

90% lớp đất mặt của Trái đất có thể bị đe dọa vào năm 2050
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) thuộc Liên Hợp Quốc vừa đưa ra cảnh báo toàn bộ 90% lớp đất mặt quý giá của Trái đất có thể bị đe dọa vào năm 2050.