lở đất

Hà Tĩnh: Gấp rút ứng phó sạt lở đất trên Quốc lộ 8A
Trong 2 ngày 5 - 6/12, nhiều vị trí trên tuyến Quốc lộ 8A bị sạt lở hết sức nghiêm trọng. Trước tình hình đó, các cơ quan, đơn vị liên quan ở tỉnh Hà Tĩnh đang gấp rút triển khai nhiều phương án ứng phó, đảm bảo an toàn giao thông.