lô đất

Thiên tai gây thiệt hại hơn 4.408 tỷ đồng trong tháng 11
Chỉ riêng trong tháng 11/2023, tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra ước khoảng 321,7 tỷ đồng, tăng gấp 7,2 lần cùng kỳ năm trước.