lốc

Đại Lộc (Quảng Nam): Tạm thời đóng cửa Khu chứa và xử lý rác thải Đại Hiệp
Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số 7809/UBND-KTN về việc thực hiện giải pháp tạm thời đóng cửa Khu chứa và xử lý rác thải Đại Hiệp, huyện Đại Lộc.