lớp 6

Tuyển sinh lớp 6 ở Hà Nội năm học tới tăng thời gian làm bài thêm 30 phút
Đó là một trong những thay đổi đầu tiên trong kỳ tuyển sinh lớp 6 ở Hà Nội năm học 2024-2025. Theo đó, thời gian làm bài thi vào lớp 6 của trường THCS Ngoại ngữ kỳ tuyển sinh 2024-2025 được tăng thêm 30 phút, điểm Tiếng Anh nhân đôi.