Luật Viên chức

Những chính sách quan trọng có hiệu lực từ 1/1/2021
Moitruong.net.vn – Từ 1/1/2021, nhiều luật được Quốc hội thông qua chính thức có hiệu lực. Đây là những luật, bộ luật quan trọng, có tác động lớn đến đời sống xã hội.