Lưu Đình Phúc

Ông Lưu Đình Phúc giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông điều động và bổ nhiệm ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí.