Mạng lưới các nhà khoa học nữ Khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Việt Nam đăng cai Hội nghị Mạng lưới các nhà khoa học nữ Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (INWES – APNN)
Các nhà khoa học nữ ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong các nghiên cứu khoa học. (Ảnh: Vnexpress)