miền Bắc Mông Cổ

Động đất mạnh 5,3 độ làm rung chuyển miền Bắc Mông Cổ
Một trận động đất có độ lớn 5,3 xảy ra ngày 4/3 đã làm rung chuyển tỉnh Khuvsgul, miền Bắc Mông Cổ. Tâm chấn của trận động đất xảy ra cách khu vực Ulaan-Uul soum của tỉnh Khuvsgul 87 km về phía Tây Bắc.