miễn giảm thuế

VCCI đề xuất miễn giảm toàn bộ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, chính sách giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng như đề xuất hiện nay đã tích cực nhưng có thể phương án miễn giảm toàn bộ sẽ cần thiết trong bối cảnh thế giới có rất nhiều yếu tố bất ổn có thể xảy ra trong thời gian tới.