Miễn, giảm thuế khoảng 21.300 tỷ đồng cho đối tượng ảnh hưởng bởi Covid-19

Hoàng Anh|17/09/2021 09:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động bởi dịch Covid-19. Tổng số tiền thuế sẽ miễn, giảm cho các đối tượng này là hơn 20.000 tỉ đồng.

Sáng 16-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và thảo luận về tờ trình của Chính phủ về một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19, với tổng mức hỗ trợ khoảng 21.300 tỷ đồng.

Thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày tờ trình đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2021 đối với trường hợp người nộp thuế TNDN theo quy định của Luật Thuế TNDN có tổng doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và tổng doanh thu năm 2021 giảm so với tổng doanh thu năm 2020.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, không áp dụng tiêu chí tổng doanh thu năm 2021 giảm so với tổng doanh thu năm 2020 đối với trường hợp người nộp thuế mới thành lập, người nộp thuế chuyển đổi loại hình DN, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản trong kỳ tính thuế năm 2021.

Đề xuất nêu trên thực chất là việc kéo dài chính sách đã áp dụng của năm 2020 theo Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội. Song, tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Quốc hội và các Ủy ban, Chính phủ đề xuất bổ sung thêm điều kiện tổng doanh thu năm 2021 giảm so với tổng doanh thu năm 2020 để đảm bảo đối tượng được giảm thuế thực sự bị khó khăn do tác động của dịch COVID-19.

Dự kiến số giảm thu ngân sách nhà nước (NSNN) theo đề xuất này là khoảng 2.200 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Chính phủ đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng (GTGT) và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV của năm 2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi ngành nghề, địa bàn, các hình thức, phương pháp khai thuế, nộp thuế.

Nội dung này, Chính phủ đã tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội về tăng thêm mức hỗ trợ để đảm bảo việc thực hiện hỗ trợ bao quát đến các đối tượng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn mà không chỉ phân biệt trong hay ngoài vùng dịch hay khu vực giãn cách.

Dự kiến số giảm thu NSNN theo phương án này là khoảng 8.800 tỷ đồng.

Cùng với giảm thuế TNDN, Chính phủ đề nghị giảm 30% thuế GTGT kể từ ngày 1-10 đến hết ngày 31-12-2021 đối với DN, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trong các ngành kinh tế bị ảnh hưởng do COVID-19. Dự kiến số giảm thu NSNN là khoảng 5.000 tỷ đồng.

Chính phủ cũng đề xuất miễn tiền chậm nộp thuế, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp tiền thuê đất phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 đối với DN, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng với các trường hợp đã nộp tiền chậm nộp.

Dự kiến số giảm thu NSNN theo phương án này là khoảng 5.300 tỷ đồng.

Như vậy, tính chung việc thực hiện các đề xuất nêu trên có thể làm giảm thu ngân sách khoảng 21.300 tỉ đồng. Tính các giải pháp hỗ trợ, miễn giảm thuế, phí, tiền thuê đất… năm 2021 ước khoảng 140.000 tỉ đồng.

Thẩm tra, Ủy ban Tài chính – Ngân sách thấy cần thiết phải ban hành nghị quyết này. Các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nêu nhiều ý kiến, trong đó đáng chú ý là có ý kiến về giải pháp hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp.

Tại phiên họp, thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản đồng ý với các chính sách mà Chính phủ đề xuất; đồng thời góp ý về các điều kiện triển khai để đảm bảo doanh nghiệp, người dân tiếp cận các chính sách công bằng, khả thi.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua nội dung nêu trên của Nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

Kết luận phiên thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra sớm hoàn thiện chỉnh lý Nghị quyết theo các ý kiến đã được nêu tại phiên họp để trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành trước ngày 1-10-2021.

Hoàng Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miễn, giảm thuế khoảng 21.300 tỷ đồng cho đối tượng ảnh hưởng bởi Covid-19