hỗ trợ doanh nghiệp

Trước khi về nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp gỡ kiều bào tại Lào
Chủ tịch nước cho biết, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn đề nghị phía bạn có những hỗ trợ cho bà con kiều bào về quốc tịch, hộ tịch, địa vị pháp lý, đảm bảo an ninh, an toàn và hỗ trợ bà con trong làm ăn, học tập và sinh sống.