mỏ cao lanh

Lào Cai: Xử phạt gần 400 triệu đồng, đình chỉ hoạt động hơn 4 tháng đối với mỏ cao lanh vi phạm Luật Bảo vệ môi trường
Điểm mỏ cao lanh (thôn Sơn Mãn, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai) của công ty cổ phần khoáng sản Sông Hồng Lào Cai bị xử phạt với mức tiền 390 triệu đồng và đình chỉ hoạt động điểm mỏ trong thời gian 4 tháng 15 ngày do vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.