mô hình xanh

Hà Nội: Hàng trăm mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường
Thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hiện thành phố Hà Nội có 534 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường với 45 mô hình “cánh đồng sạch”; 38 mô hình hàng cây kiểu mẫu; 191 đoạn đường nở hoa...với nhiều giải pháp thiết thực, vận động hội viên, nông dân thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức.