mỏ khoáng sản

Phú Yên tăng cường kiểm tra, giám sát việc đóng cửa mỏ và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác
UBND tỉnh Phú Yên vừa chỉ đạo Sở TN-MT, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án Đóng cửa mỏ và phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh.