mở khoáng sản

Hà Giang: 63 điểm mỏ khoáng sản sẽ được tổ chức đấu giá quyền khai thác
Mới đây, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 678 phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2024.