một đĩa bún nhỏ

Đừng vì chút lợi nhuận nhỏ mà đánh mất hình ảnh du lịch Việt Nam
Một đĩa bún nhỏ kèm 2 miếng chả viên được bán với giá 35 ngàn đồng, không chỉ là vấn nạn “chặt chém” mà còn là sự xúc phạm du khách và cả hai việc trên đều là hủy hoại nền du lịch địa phương.