mưa bão

Miền Trung đề phòng mưa lớn
Theo dự báo, từ nay đến tháng 2/2023 còn khoảng 1-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.đề phòng xảy ra bão và mưa lớn tại khu vực miền Trung vào cuối tháng 11 này và nửa đầu tháng 12/2022.