mua gạo dự trữ quốc gia

Năm 2022: Đã xuất cấp 107.327 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương
Tổng cục Dự trữ nhà nước cho biết, năm 2022 đã xuất cấp 107.327 tấn gạo để hỗ trợ địa phương với tổng trị giá 1.287 tỷ đồng.