Mưa phùn

Miền Bắc đón hình thái thời tiết mưa phùn, Nam Bộ nắng nóng gay gắt
Phía Đông Bắc Bộ nhận luồng hơi ẩm từ gió Đông Nam ở vịnh Bắc Bộ đưa vào, xuất hiện mưa nhỏ, chủ yếu xuất hiện về đêm và sáng.