mưa rào

[VIDEO] Loại hoa có giá đến 8 triệu đồng/kg vẫn được lùng mua ráo riết
Trên thị trường, hoa sâm Ngọc Linh sẽ được bán với giá đến 7-8 triệu đồng/kg; lá sâm Ngọc Linh có giá từ 1,8 – 3 triệu đồng/kg.