mực nước biển dâng nhanh

Mực nước biển ở Thái Bình Dương đang dâng nhanh hơn mức trung bình
Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) của Liên hợp quốc cho biết, mực nước biển ở Tây Nam Thái Bình Dương đang tăng nhanh hơn mức trung bình toàn cầu, đe dọa các đảo thấp và nhiệt độ nóng lên đang hủy hoại các hệ sinh thái biển.