mực nước biển tăng

LHQ cảnh báo cuộc đại di cư của toàn bộ dân số do tình trạng nước biển dâng
Theo Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres, tác động của nước biển dâng đang tạo ra những bất ổn và xung đột mới. Trong những thập kỷ tới, các cộng đồng ở vùng trũng thấp và toàn bộ các quốc gia có thể biến mất vĩnh viễn.