Nam Bộ

Chương trình “Vì biển đảo quê hương – Phú Quốc 2022” do Tạp chí Biển Việt Nam tổ chức kết thúc tốt đẹp
Chương trình do Tạp chí Biển Việt Nam tổ chức với mục tiêu mang tết sớm đến với cán bộ, chiến sĩ Hải quân và Nhân dân ở Tây Nam, bắt đầu từ ngày 28/11 đến ngày 1/12 đã kết thúc thành công tốt đẹp.