năng lượng tái tạo

Thủ tướng: Đề nghị Hoa Kỳ tăng cường hợp tác và hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu
Tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về khí hậu John Kerry, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam nhằm đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 cũng như thực hiện thỏa thuận Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).