năng lượng tái tạo

Xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo
Là địa phương có tiềm năng lợi thế về phát triển năng lượng tái tạo (NLTT), Ninh Thuận đã thu hút đầu tư phát triển nhiều dự án năng lượng sạch và xem đây là một trong những ngành trụ cột ưu tiên phát triển, hướng tới mục tiêu xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm NLTT, năng lượng sạch của cả nước.