nền kinh tế thế giới

[Infographics] Nguyễn Cơ Thạch – Người đặt nền móng cho ngoại giao Việt Nam hiện đại
Moitruong.net.vn – Có một bộ trưởng đã vượt qua những năm tháng khó khăn nhất của ngành ngoại giao, lặng lẽ xếp những viên gạch đầu tiên để góp phần xây dựng một Việt Nam thoát khỏi sự cô lập và hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Đó chính là cố Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch. Ông sinh ngày 15/5/1921, cách đây tròn 100 năm.