Nga

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống Liên bang Nga
Nhân dịp ông Vladimir Putin được bầu lại làm Tổng thống Liên bang Nga, thay mặt Đảng, Nhà nước Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có Thư chúc mừng Tổng thống Vladimir Putin.