ngành Nông nghiệp Quảng Ninh

Quảng Ninh: Hiệu quả từ chuyển dịch cơ cấu cây trồng
Moitruong.net.vn – Xác định chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp chính là “chìa khóa vàng” để phát triển nông nghiệp bền vững, những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững, trọng tâm là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tổ chức lại sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường.