ngập lụt

Năm 2023, Nghệ An thiệt hại khoảng 667 tỷ đồng do thiên tai
Năm 2023, tỉnh Nghệ An thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, ảnh hưởng lớn đến người dân, sản xuất nông, lâm nghiệp, cơ sở hạ tầng bị hư hỏng nặng nề.