Ngày Giải phóng miền Nam

TP. Hồ Chí Minh triển khai các công trình kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam
TP. Hồ Chí Minh sẽ lựa chọn các công trình tiêu biểu cấp cơ sở để gắn biển công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.