Ngày Môi trường thế giới năm 2022

Quảng Nam: Huyện Phước Sơn triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022
Moitruong.net.vn UBND huyện Phước Sơn vừa ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2022.