ngày trái đất 2020

Ngày Trái Đất năm 2020: Bảo vệ hành tinh xanh, hành động vì khí hậu
Moitruong.net.vn – Năm 2020 Ngày Trái đất hướng tới xây dựng một thế hệ các nhà hoạt động vì môi trường mới, thu hút hàng triệu người trên toàn thế giới cùng thực hiện các hành động vì môi trường, vì Trái đất.