nghị quyết về môi trường

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về vấn đề biến đổi khí hậu
Ngày 29/03, Nghị quyết đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua đề nghị Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) làm rõ trách nhiệm của các nước thành viên trong bảo vệ khí hậu Trái Đất.