nghiệp vụ báo chí

[VIDEO] Trao đổi nghiệp vụ, kỹ năng sản xuất chương trình Truyền hình internet
Sáng ngày 7/6, tại Hà Nội, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã tổ chức buổi trao đổi nghiệp vụ, kỹ năng sản xuất chương trình Truyền hình internet.